FES LA TEUA PROPOSTA

Volem saber la teua opinió sobre què t’agradaria per a Monòver: Com t’agradaria comunicar-te amb l’ajuntament? Què activitats penses que es podrien dur a terme? En què qüestiona municipal t’agradaria ser una part activa per a prendre decisions?